MY.Słupsk - Stadt in Polen - Stolp

http://www.my-slupsk.de/

Słupsk (Stolp) (Położenie)


Słupsk - miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim. Siedziba powiatów grodzkiego i ziemskiego oraz Gminy Słupsk. Leży nad rzeką Słupią, na tzw. Pobrzeżu Słowińskim, na krańcu Równiny Słupskiej. Miasto oddalone od Bałtyku o 18 km. Ośrodek przemysłu: drzewnego (meble), obuwniczego, maszynowego (głównie maszyny rolnicze) oraz samochodowego (autobusy i ciężarówki).

Powierzchnia miasta 43,15 km2

Liczba ludności w mieście Słupsku
(stan na dzień 31.12.2003 r.)
ludność ogółem:
99 987
- płeć żeńska: 52 959
- płeć męska: 47 028
ogółem pobyt stały: 97 909
ogółem pobyt czasowy: 2078

Infrastruktura techniczna
- sieć wodociągowa: 188 km
- sieć kanalizacyjna: 130,3 km
- sieć cieplna: 45,1 km

Łączność
- ilość abonentów telefonicznych: 34.200

Mieszkania
Ilość mieszkań komunalnych: 10890

Komunikacja
Długość poszczególnych rodzajów dróg w obrębie miasta:
- drogi krajowe: 11,589 km
- drogi wojewódzkie: 11,618 km
- drogi powiatowe: 26,962 km
- drogi gminne: 90,1 km

Ilość zarejestrowanych pojazdów (stan na dzień 06.01.2004 r.)- 36281 szt.

Bezrobocie w Słupsku
Na koniec listopada 2003 roku na terenie miasta Słupska zarejestrowanych było 10819 bezrobotnych, w tym 5285 kobiet.

jestem w kataloguWyświetl większą mapę