forum.gifForum - Geschichte und Gegenwart - Thema #50


  


Benutzer online : ( niemand )

 Stadion 650-lecia w S³upsku

 

Forum Index  >>  Geschichte und Gegenwart  
AutorThema

admin
rank
[ admin ]

admin

12 Mitteilungen  Thema #50  -  posted am 16/11/2005 @ 09:39

Je¶li kto¶ z odwiedzaj±cych tê stronê posiada informacje dotycz±ce modernizowanego stadionu 650-lecia. (Na ile miejsc jest przewidziany? Ile bêdzie miejsc siedz±cych? etc.) proszê o informacjê.
OpenForum V.phpBB for GuppY v4.5 by OpenGuppY
Pensjonaty